สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ
สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

อายุผู้สมัคร - อายุ 20-65 ปี

เงินเดือนผู้สมัคร - 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - ไม่เกิน 18% ต่อปี

มาดูกัน!! สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพชนิดใดที่ไม่ต้องใช้เงินเดือนและต้องใช้อะไรแทน?

ข้อมูลส่วนตัวจำพวกชื่อ นามสกุล อายุ อาจเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดในการสมัครบัตรเครดิตแต่นั่นก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะยังมีข้อมูลอื่นที่สำคัญยิ่งกว่าซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาอนุมัติและกำหนดวงเงินในบัตรเครดิตนั่นก็คือ ฐานเงินเดือนแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับบัตรเครดิตทุกชนิดเช่นกัน ดังจะเห็นได้จาการทำบัตรเครดิตกรุงเทพหากไม่มีฐานเงินเดือนก็สามารถใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันยื่นขอบัตรเครดิตได้ โดยจะต้องเป็นบัตรประเภท “Visa Infinite” เท่านั้น ซึ่งเงื่อนไขสำหรับสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพที่ว่านี้ คือ

  • ต้องมีหลักฐานแสดงเงินฝากในบัญชีหรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้น หรืออื่น ๆ ที่ทำไว้กับธนาคารกรุงเทพ ในมูลค่ารวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งหากคุณมีหลักทรัพย์ตามที่กำหนด เมื่อได้สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ คุณสมบัติเงินเดือนหรือรายได้แทบจะไม่ต้องนำมาใช้ในการพิจารณา แต่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดและอนุมัติบัตรเครดิตกรุงเทพวงเงินที่เหมาะสมเท่านั้น

ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่? จึงสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ 2024 ได้

หากไม่นับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพระดับสูงอย่างบัตร visa infinite แล้วนั้น เกณฑ์เงินเดือนหรือรายได้ถือว่าเป็นข้อกำหนดสำคัญในการระบุว่าแต่ละบุคคลสามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพประเภทใดได้ ซึ่งฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15000 บาท จึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต้นเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ถามว่าฐานเงินเดือนดังกล่าวสามารถสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรงุเทพชนิดใดได้บ้าง? เราได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่น่าสนใจไว้ให้แล้ว ดังนี้ 

  • บัตรเครดิตกรุงเทพ platinum: ซึ่งบัตรในระดับ platinum ยังสามารถแยกออกมาเป็นแต่ละแบบเพื่อให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับไลฟ์สไตล์ เช่น บัตรเครดิต visa platinum สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินและใช้บริการสายการบินไทยเป็นประจำ ทำบัตรเครดิตกรุงเทพใบนี้ไว้สามารถใช้แต้มไมล์สะสมแลกรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้มากกว่าบัตรใบอื่น ๆ
  • สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ – บัตรเพื่อการท่องเที่ยว:  แทบไม่น่าเชื่อว่าเงินเดือน 15000 บาทจะเป็นเจ้าของบัตรเครดิตที่สามารถตอบสนองความคุ้มค่าด้านการเดินทางใบนี้ได้ ด้วยเพราะส่วนลด โปรโมชั่นนั้นคุ้มเกินกว่าบัตรเครดิตกรุงเทพวงเงิน 5 เท่าใบนี้ให้ได้จริง ๆ 

นอกจากบัตรเครดิตแนะนำข้างต้นแล้ว เงินเดือน 15000 บาท ยังสามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพได้อีกว่า 10 ชนิดบัตรด้วยกัน ทั้งบัตรเพื่อสุขภาพ การเดินทาง ชอปปิ้ง เป็นต้น

เช็คก่อนค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตกรุงเทพก่อนสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ 2567

นอกจากรับผิดชอบเรื่องการชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยแล้ว อย่าลืมว่าบัตรเครดิตก็มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถือบัตรเช่นกันและก็ไม่ใช่ว่าบัตรเครดิตทุกประเภทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเสมอไป โดยถ้าทำบัตรเครดิตกรุงเทพค่าธรรมเนียมต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง? เรามีตัวอย่าง ดังนี้

  • บัตรเครดิต visa infinite ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าหลังจากยื่นเรื่องสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ แต่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีหลังจากทำบัตร ในทุก ๆ ปี จำนวน 30000 บาท 
  • บัตรเครดิตกรุงเทพ platinum (Visa) หากคุณได้สมัครเป็นบัตรหลัก จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1000 บาท แต่หากใช้เป็นบัตรเสริมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะฟรีไปโดยปริยาย แต่ในส่วนของค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องจ่ายทั้ง 2 ลักษณะ จะเรียกเก็บปีละ 3000 บาท

ท้ายที่สุดแล้วหลาย ๆ คนอยากรู้ว่าสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพกี่วันรู้ผล? คำตอบคือประมาณ 15-20 วันขึ้นอยู่กับประเภทบัตรและการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และเมื่อบัตรเครดิตกรุงเทพอนุมัติแล้วต้องรอจัดส่งอีกประมาณ 5-7 วัน รวม ๆ แล้วเกือบ 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเงื่อนไขของแต่ละคนด้วยและถ้าสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพไม่ผ่านก็ยื่นขอใหม่ได้แต่ควรทิ้งระยะห่างประมาณ 1-2 เดือน เพื่อไม่ให้เสียเวลาควรลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน