ข่าวเงินเยียวยาของโครงการรัฐล่าสุด พร้อมวิธีลงทะเบียนง่ายๆ ได้เงินจริงวันนี้

2021-12-28

โครงการรัฐบาลกับเงินเยียวยาล่าสุดลงทะเบียนรับ 2,000/2,500/5,000 บาท 2024

เงินเยียวยา จะเป็นเงินช่วยเหลือจากโครงการรัฐให้แก่ประชาชนในทุก ๆ กลุ่มอาชีพทั้งที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย เป็นพนักงานบริษัท อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการ และยังมีเงินเยียวยานักเรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงมัธยมในกระทรวงศึกษา ซึ่งบางรายการก็เพียงการลงทะเบียนยืนยันตัวตนก็สามารถจะได้รับสิทธิเงินเยียวยาล่าสุด

โครงการรัฐกับเงินเยียวยาล่าสุด มีอะไรบ้าง 2024

เงินเยียวยาล่าสุด กับกลุ่มผู้ประกันตน

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนจะเป็นเงินเยียวยาประกันสังคม ซึ่งก็จะมีเงินเยียวยามาตรา 33 งวด 2 อยู่ที่ 2,500 บาท และเงินเยียวยามาตรา 39 กับเงินที่จะโอนเข้าให้ในบัญชีธนาคาร 5,000 บาท หรือบางรายก็จะได้ควบ 2 เดือนเป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้รับเงินนี้ในงวดแรก และเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ซึ่งก็จะให้มีการทบทวนสิทธิ์ และหากยังไม่ได้รับในรอบแรกก็จะได้ควบเป็น 2 งวดเป็นเงิน 10,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชน โดยผู้ประกันตนทั้ง 3 กลุ่มนี้ยังจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของโครงการรัฐบาลในการช่วยเหลือและแจกเงินตามโครงการต่าง ๆ ได้อีก

เงินเยียวยาล่าสุด กับโครงการรัฐเงินเยียวยานักเรียน

ล่าสุดกับเงินเยียวยาสำหรับเด็กเล็กเช่นเดียวกับเงินเยียวยานักเรียนระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งก็จะได้รับจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อคน โดยจะให้เป็นเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ปกครองเพื่อเป็นการช่วยลดภาระในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และก็จะเป็นเงินเยียวยาล่าสุดสำหรับเด็กเล็กซึ่งจะต้องอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือเด็กเล็กก่อนวัยเรียนหรือเตรียมอนุบาลที่ทุกคนเข้าใจ

เงินเยียวยาล่าสุด กับกลุ่มชาวนา

เรียกได้ว่าเป็นโครงการรัฐเงินเยียวยาเกษตรกร 2567 ซึ่งเป็นเงินเยียวยาล่าสุด โดยจะจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้กับชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยจะจ่ายให้ 1,000 บาทต่อไร่และยังมีเงินประกันรายได้เป็นเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกันดังนี้

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินประกันรายได้ตันละ 15,000 บาทไม่เกิน 14 ตัน
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ได้เงินประกันรายได้ตันละ 14,000 บาทไม่เกิน 16 ตัน
  3. ข้าวเปลือกเจ้า ได้เงินประกันรายได้ตันละ 10,000 บาทไม่เกิน 30 ตัน
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้เงินประกันรายได้ตันละ 11,000 บาทไม่เกิน 25 ตัน
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ได้เงินประกันรายได้ตันละ 12,000 บาทไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับโครงการรัฐที่เป็นเงินเยียวยาล่าสุด ซึ่งจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งต่างก็จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งที่ต้องหยุดทำงาน หรือห้างต่าง ๆ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อต้องปิด หรือหยุดกิจการชั่วคราว รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สามารถจะเปิดร้านได้ ก็จะให้มีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล