เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดใครได้บ้าง? พร้อมอัพเดทข่าวแจกเงินรอบล่าสุด

2021-12-28

เปราะบางเช็คสิทธิ์เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดเข้าวันไหน 2021

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด สำหรับโครงการเยียวยารอบล่าสุดกับการแจกเงินตามมาตรการของรัฐบาลโดยในแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เท่ากัน ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 หรือจะเข้าให้โดยประมาณทุก ๆ ต้นเดือน ซึ่งจะสามารถเช็คสิทธิ์ได้ตามเว็บไซต์ว่าเงินจะเข้าวันไหนจำนวนเงินเท่าไหร่ และใครจะได้รับสิทธิ์บ้าง

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด กับกลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ 2021

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด กับกลุ่มผู้สูงอายุ

สำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดวันนี้ จะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะได้รับแจกเงินเป็นจำนวนเดือนละ 600-1,000 บาท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้สูงอายุ โดยจะแบ่งเป็นเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด ออกแต่ละกลุ่มซึ่งจะสามารถเลือกวิธีรับเงินโดยจะรับเป็นเงินสดด้วยตัวเองหรือจะให้กับผู้รับมอบอำนาจ อีกวิธีจะให้โอนเงินเข้าบัญชีหรือเป็นบัญชีของผู้รับมอบอำนาจก็ได้ โดยแต่ละกลุ่มมีดังนี้

  • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับแจกเงินยังชีพจำนวน 600 บาท
  • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับแจกเงินยังชีพจำนวน 700 บาท
  • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับแจกเงินยังชีพจำนวน 800 บาท
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับแจกเงินยังชีพจำนวน 1,000 บาท

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด กับกลุ่มผู้พิการ

สำหรับการแจกเงินให้กับกลุ่มผู้พิการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มี ก็จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด ดังนี้

  • เงินเปราะบางสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับแจกเงินเป็นจำนวน 1,000 บาทและจะโอนเข้าบัญชีให้ทุกเดือน
  • สำหรับผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเข้าบัญชี 800 บาท
  • สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นจำนวน 800 บาทและจะได้เพิ่มอีก 200 บาท โอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด หรือเงินอุดหนุนบุตร

จะเป็นการแจกเงินสำหรับเด็กแรกเกิด ซึ่งจะมีระยะเวลาไปจนถึง 6 ขวบ ซึ่งจะเป็นเงินเปราะบางโอนเข้าบัญชีเดือน 600 บาท ซึ่งใครที่จะเข้ากลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ได้จากระบบฐานข้อมูลโครงการอุดหนุนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุด ซึ่งจะเป็นกลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 58 เป็นต้นไป จะมีการจ่ายย้อนหลังให้เฉพาะเดือนที่ยื่นรับสิทธิ

เยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดวันนี้ จะเริ่มโอนให้ในทุก ๆ ต้นเดือน ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ และกลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ได้ หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02 651 6534, 02 651 6902 หรือ 02 255 5850-7 และสำหรับการรับแจกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางล่าสุดสำหรับผู้สูงอายุก็สามารถจะติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานประจำตำบลใกล้บ้านก็จะสะดวกมากกว่าที่จะต้องเดินทางไปจังหวัด