วิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ สมัครได้แล้ววันนี้ง่ายๆ ไม่ถึง 10 นาที

2021-12-28

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์กับการใช้งานพร้อมเพย์ ธกส มีข้อดีอย่างไร 2021

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ ก็เป็นอีกบริการหนึ่งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการทำธุรกรรมการเงินให้กับลูกค้า ซึ่งก็จะมีบริการทั้งบุคคลธรรมดาและแบบนิติบุคคล ซึ่งจะทำให้สามารถจะใช้ในการโอนเงิน และรับเงินได้โดยใช้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก แทนการใช้หมายเลขบัญชีธนาคารได้

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ กับข้อดีของการมีพร้อมเพย์ ธกส 2021

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์เหมาะสำหรับใคร

แน่นอนว่าพร้อมเพย์ ธกส จะเหมาะสำหรับลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รวมถึงบัญชีกระแสรายวันซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการรับโอนเงิน ซึ่งจะสามารถการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ได้ทั้งแบบ บุคคลธรรมดาและแบบนิติบุคคล โดยเฉพาะหากเป็นร้านค้าหรือกิจการก็จะได้สามารถรองรับการจ่ายเงินได้ เป็นการตอบรับกับนโยบายการลดการสัมผัสเงินสด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และช่วยสร้างความปลอดภัยที่จะต้องพกเงินสดในจำนวนมาก ๆ ซึ่งสามารถจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ได้ทั้งที่ธนาคารและระบบออนไลน์

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

สิ่งที่จะต้องมีในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ หรือการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส โดยเอกสารที่จำเป็นจะต้องมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเพย์ทั้งแบบบุคคลหรือแบบนิติบุคคล บัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์หรือแบบกระแสรายวัน รวมทั้งต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นนิติบุคคลจะต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวกับกิจการที่ทำเช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียน โดยสามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้หรือจะสมัครพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ ผ่านแอพA-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอีกช่องทางก็คือผ่านตู้ ATM เป็นการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ด้วยบัตรประชาชน

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์กับข้อดีของพร้อมเพย์ ธกส

ปัจจุบันชาวเกษตรกรที่มีบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มากมาย และยังมีโครงการรัฐต่าง ๆ ที่มักจะมีเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งจะต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ซึ่งมีจำนวนผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรมากเกินกว่าครึ่งประเทศ ดังนั้นการที่ให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ และตอบโจทย์ได้สำหรับเรื่องธุรกรรมการเงินของชาวเกษตรได้เป็นอย่างดี

การใช้งานพร้อมเพย์เพื่อรับโอนเงินหรือการจ่ายเงิน ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเอง แต่สำหรับคนที่มีของธนาคารอื่น ๆ ก็ควรจะต้องมีการสมัครและผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ เพื่อจะเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ที่มีมากพอสมควรในแต่ละวัน ซึ่งการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ธกส ออนไลน์ ก็เป็นอีกช่องทางที่ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ง่าย ๆ ด้วยแอพ A- Mobile