แอพประกันสังคมใช้งานอย่างไร? | แนะนำวิธีสมัครและลงทะเบียนฉบับเข้าใจง่าย

2021-12-28

ข้อดีของแอพประกันสังคม และการแก้ปัญหาแอพประกันสังคมเข้าไม่ได้ 2021

แอพประกันสังคม จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33, 39 และ 40 เพื่อที่จะใช้ในการเช็คเงินสมทที่ส่งไปในแต่ละเดือนตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจนมาถึงปัจจุบัน รวมทั้งสามารถจะเช็คประกันสังคมกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง และสามารถเบิกรับสิทธิได้เมื่อไรมีระยะเวลาการเบิกรับสิทธิต่อปีได้ไม่เกินเท่าไหร่ เป็นต้น

แอพประกันสังคม ให้บริการออนไลน์อะไรบ้างและใครจะใช้ได้บ้าง 2021

ใครสามารถจะใช้งานแอพประกันสังคมได้บ้าง

สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันประกันสังคมสำหรับกลุ่มประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตราต่าง ๆ จึงจะสามารถลงทะเบียนใช้งานแอพประกันสังคมได้ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งสำหรับแอพเช็คประกันสังคมมาตรา 33 จะลงทะเบียนได้ก็จะต้องเข้าทำงานกับบริษัทและจะได้เป็นผู้ประกันตนผ่านการสมทบเงินประกันสังคมผ่านบริษัท ในส่วนของแอพประกันสังคม 40 สำหรับมาตรการนี้สามารถที่จะสมัครเองได้

แอพประกันสังคม ให้มีการเช็คประกันสังคมอะไรได้บ้าง

สำหรับผู้ประกันตนควรจะต้องมีการโหลดแอพประกันสังคมไว้เพื่อใช้งานซึ่งจะเป็นแอพเช็คประกันสังคมมาตรา 33, 39 และแอพประกันสังคม 40 ในการเช็คข้อมูลต่าง ๆ ที่มีบริการอยู่ภายในแอพประกันสังคม ได้โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

  • ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ยังรับผู้ประกันตนเพิ่มเติมได้
  • เช็คประกันสังคมกับยอดเงินชราภาพ
  • เช็คประกันสังคมกับการส่งเงินสมทบแต่ละเดือน
  • เช็คยอดเงินทันตกรรมต่อปี ใช้ไปเท่าไหร่
  • ทำการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีผ่านประกันสังคมแอพ

การแก้ไขแอพประกันสังคมเข้าไม่ได้

น่าจะเป็นเรื่องปกติจนผู้ประกันตนเองก็คงจะรู้เฉย ๆ ไปแล้ว เพราะในช่วงเวลาที่มีการเข้าใช้งานบ่อย ๆ อย่างเช่นในช่วงเวลาที่รัฐบาลให้มีการชดเชยรายได้กรณีที่ต้องหยุดงานเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เมื่อมีการสมัครแอพประกันสังคม มักจะมีการเข้าไปเช็คแอพประกันสังคมว่าจะมีเงินเข้าเมื่อไหร่ หรือแม้แต่การลงทะเบียนกรณีว่างงาน บางครั้งถ้ามีคนเข้าใช้งานเยอะ ๆ ก็จะเหมือนกับแอพประกันสังคมเข้าไม่ได้เช่นกัน ทางแก้ไขก็คือจะต้องรอให้พ้นช่วงเวลาที่คนเข้าใช้งานเยอะไปก่อน หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้เว็บไซต์แทนหากกรณีที่เป็นเรื่องด่วน

สุดท้ายนี้แอพประกันสังคมจะมีประโยชน์กับคนไทยที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนแล้วเท่านั้น ซึ่งในการสมัครแต่ละมาตราก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน เช่นแอพเช็คประกันสังคมมาตรา 33 จะต้องทำการสมัครผ่านบริษัทเมื่อมีการทำงานครบ 2 เดือนแล้วจึงจะใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลที่เลือกได้ หากกรณีลาออกจากงานประจำจะต้องขึ้นทะเบียนมาใช้มาตรา 39 แทน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานประจำและอยากเป็นผู้ประกันตนจะสมัครได้กับแอพประกันสังคม 40 เท่านั้นไม่สามารถสมัครมาตรา33, 39 ได้