ทัวร์เที่ยวไทยลงทะเบียนยากไหม? พร้อมแนะนำธุรกิจท่องเที่ยวน่าสนใจในปีนี้

2021-12-28

โครงการรัฐทัวร์เที่ยวไทย 5000 บาทกับการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 2024

ทัวร์เที่ยวไทยคืออะไร จะเป็นโครงการรัฐบาลที่จะเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องหรือช่วยฟื้นฟูให้กับผู้ประกอบการประเภทธุรกิจท่องเที่ยว โดยจะเป็นการช่วยสนับสนุนและเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับกลุ่มลูกจ้าง ซึ่งโครงการทัวร์เที่ยวไทยจะช่วยสนับสนุนเป็นแพ็คเกจให้ 40% หรือจะได้ไม่เกิน 5,000 บาทโดยจะต้องผ่านบริษัทนำเที่ยว 1 คนจะได้ 1 สิทธิ์และจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567– 31 มกราคม 2567

ทัวร์เที่ยวไทย กับการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยเงื่อนไขอย่างไรบ้าง 2024

ใครสามารถจะลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนได้บ้าง

 • จะต้องเป็นสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนและจะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้สูงอายุสำหรับลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย
 • จะต้องเป็นการใช้ทัวร์เที่ยวไทยข้ามจังหวัดเท่านั้น
 • ไม่สามารถจะใช้ร่วมกันหรือในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3 ได้
 • จะต้องมีแอพเป๋าตังเพื่อไว้ใช้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการรัฐ

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการรัฐทัวร์เที่ยวไทย

 1. สิ่งแรกก็คือจะต้องทำการติดตั้งแอพเป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 2. หากจะเริ่มท่องเที่ยวจะต้องติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจก่อน
 3. ควรจะต้องจองแพ็คเกจทัวร์เที่ยวไทยก่อนเดินทาง 7 วัน และจะใช้ได้เพียง 1 สิทธิต่อคน โดยโครงการรัฐจะสนับสนุนเงินให้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน
 4. ผู้ประกอบการนำเที่ยวจะต้องทำการตรวจสอบแพ็คเกจ และต้องทำรายการผ่านทางแอพถุงเงิน
 5. ผู้ลงทะเบียนรอการแจ้งเตือนเพื่อชำระเงินค่าแพ็คเกจ 60% ผ่านแอพเป๋าตังด้วย G-Wallet
 6. จะต้องชำระเงินภายในวันนั้นก่อนเวลา 23.59 น. หากเลยจากนี้การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 7. เมื่อถึงวันเดินทางให้ทำการเช็คอิน ณ จุดนัดพบ โดยการสแกน QR เช็คอินบนแอพเป๋าตัง
 8. สแกนหน้าบนแอพถุงเงินของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งการเข้าเช็คอินและเช็คเอ้าท์เมื่อถึงเวลากลับ

โครงการรัฐทัวร์เที่ยวไทยเหมาะกับใคร

สำหรับโครงการรัฐจะเป็นการให้ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนที่จะต้องติดต่อซื้อแพ็คเกจกับทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากโครงการรัฐเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวกันเอง สำหรับทัวร์เที่ยวไทย 5000 บาทนี้จะมีระยะเวลาถึง 31 มกราคม 2567 เท่านั้น ซึ่งอย่าลืมเด็ดขาดว่าจะต้องทำการซื้อแพ็คเกจล่วงหน้า 7 วันทำการ

จะเห็นว่าโครงการรัฐทัวร์เที่ยวไทยจะเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นำเที่ยว ซึ่งรวมไปถึงพนักงานที่จะยังสามารถมีรายได้จากงานประจำได้ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพเพื่อไม่ให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น และยังมีเงินหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจและบริษัททัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการได้ทั่วทุกจังหวัด เรียกได้ว่าจะเป็นโครงการที่สามารถจะเข้าร่วมได้ทุกคนเพียงแค่จะต้องมีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิผ่านแอพเป๋าตัง และจะต้องมีการชำระเงินผ่านแอพเป๋าตังเท่านั้น