รีไฟแนนซ์รถยนต์
ลงทะเบียนรีไฟแนนซ์รถยนต์พร้อมรายละเอียดดอกเบี้ย

อายุผู้สมัคร - อายุ 20-65 ปี

เงินเดือนผู้สมัคร - 9,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - ไม่เกิน 20.03% ต่อปี

ข้อควรรู้กับการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ดีอย่างไร และผ่อนรถกี่งวดถึงจะรีไฟแนนซ์ได้ 2024

รีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร ก็คือการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดซึ่งจริง ๆ แล้วหลักการก็คงเหมือนกับการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อให้ได้เงินก้อนในจำนวนหนึ่งเพื่อไปปิดสินเชื่อกับธนาคารเดิมที่มีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์อยู่ และหากมีเงินก้อนก็สามารถจะนำไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยจะมารวบรวมข้อดีต่าง ๆ สำหรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ดีไหม แตกต่างจากการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างไรบ้าง 

จุดเด่นของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ และข้อดีต่าง ๆ การรีไฟแนนซ์รถ 2024

รีไฟแนนซ์รถยนต์ดีไหม และดีอย่างไร

 • สำหรับลูกค้าที่ยังผ่อนรถยนต์อยู่ต้องมีบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อาจจะเริ่มผ่อนชำระได้ล่าช้าหรือเริ่มตะกุกตะกัก การที่สามารถจะทำการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดได้จะช่วยให้ได้รับดอกเบี้ยที่ถูกลง ผ่อนน้อยลง เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ต่อเดือนได้
 • การรีไฟแนนซ์รถยนต์ ได้จะช่วยให้มีโอกาสได้เงินก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามที่ตั้งใจ เช่นเพื่อที่จะลงทุนทำกิจการ หรือเพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือต้องการจะซ่อมบำรุงรถยนต์ได้ตามที่ตั้งใจ

เงื่อนไขการขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ มีอะไรบ้าง

  • โดยส่วนมากการจะขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด จะต้องมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
  • จะต้องผ่านการผ่อนชำระมาแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือเป็นระยะเวลา 6 ปีจึงจะมีโอกาสได้เงินส่วนต่าง เพื่อมาใช้จ่ายตามต้องการได้
  • หากต้องการจะขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ จะต้องมีการผ่อนชำระมาแล้ว 3 ปีเป็นอย่างต่ำ
  • จะต้องไม่มีการค้างชำระค่างวดเกินกว่า 90 วันซึ่งจะมีโอกาสทำให้มีคะแนนเครดิตที่น้อยลง
 • สำหรับการคํานวณรีไฟแนนซ์รถยนต์ จะให้มีการประเมินวงเงินตามราคากลางตลาดรถยนต์ โดยอาจจะให้วงเงินได้ตั้งแต่ 90%-150% ขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถ ปีที่ใช้งาน และรถที่กำลังเป็นที่ต้องการ

ความแตกต่างของการรีไฟแนนซ์รถยนต์และรีไฟแนนซ์บ้าน

การรีไฟแนนซ์รถยนต์จะมีระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วกว่า ซึ่งในบางครั้งหากเอกสารและตัวรถพร้อมที่จะให้มีการตีราคาก็สามารถจะรู้ผลได้ภายในวันนั้นเลย ในส่วนของการรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องใช้เวลาโดยประมาณเกือบ 30 วันเนื่องจากจะมีการทำงานหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายเอกสาร การประเมินราคา การจัดการเรื่องยอดชำระที่ต้องใช้ปิดหนี้กับธนาคารเดิม ซึ่งจะมีความยุ่งยากมากกว่าการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด แต่ในส่วนของดอกเบี้ยก็จะถูกลงเหมือนกันเอกสารก็จะต้องเตรียมเหมือนกัน

การรีไฟแนนซ์รถยนต์จะมีข้อดีต่าง ๆ สำหรับการช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องเงินให้ไม่ตึงจนเกินไป ซึ่งเสี่ยงมากที่จะมีการผ่อนชำระล่าช้า หรือมีโอกาสที่จะติดแบล็กลิสต์ได้ การรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ อีกทั้งก็ยังมีโอกาสจะมีเงินก้อนเพื่อนำไปใช้ได้อีก สำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนด้วย