กู้เงินซื้อที่ดิน
ขั้นตอนในการกู้เงินซื้อที่ดินที่อนุมัติผ่านทันที

อายุผู้สมัคร - อายุ 20-65 ปี

เงินเดือนผู้สมัคร - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละต่อปี - ไม่เกิน MRR +11% ต่อปี

เหตุผลส่วนใหญ่ของคนที่ต้องการกู้เงินซื้อที่ดิน 2566

ที่ดินคืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงประเภทหนึ่ง หากเป็นที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีโอกาสที่จะแปรสภาพเป็นเงินก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นเพราะนักลงทุนหรือผู้ที่มีกำลังซื้อต่างก็มองหาทำเลที่ดีเพื่อต่อยอดทางการเงินและธุรกิจของตน การซื้อที่ดินไม่ได้กำหนดเฉพาะแต่ในทางธุรกิจเท่านั้น ยังมีที่ดินราคาถูกแบ่งขายให้ผู้ที่สนใจได้จับจองกันเป็นเจ้าของเพื่อทำกินหรือสร้างที่อยู่ ที่อาศัยได้ ถามว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องกู้เงินซื้อที่ดินเหล่านั้น หากเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ก็แทบไม่มีความจำเป็นเลยก็ว่าได้ เพราะหากต้องการมีบ้านก็สามารถที่จะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านจัดสรรได้เลย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าที่ดินสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้ ดังนั้นแล้วการกู้เงินซื้อที่จึงเป็นช่องทางทำเงินของผู้ที่ต้องการเงินใช้และการลงทุนในระยะยาว แต่ทั้งนี้การกู้เงินซื้อที่ดินจำเป็นต้องมีหลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากันใช้ร่วมด้วย

ว่ากันว่ากู้เงินซื้อที่ดิน กู้ยาก ผ่านยาก จริงไหม? 

หากคุณไม่มีเงินสดที่มากพอหรือมีแต่ไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินทั้งก้อนเพื่อซื้อที่ดิน ไม่ว่าที่ดินนั้นจะมีราคาแพงหรือเป็นที่ดินราคาถูกก็ตามการกู้เงินซื้อที่ดินจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่นิยมใช้กัน แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นการกู้เงินแล้วย่อมไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนักเพราะอย่างน้อย ๆ แล้วธนาคารหรือสถาบันการเงินจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อปล่อยกู้ไปแล้วผู้กู้มีความสามารถทางการเงินที่มากพอในการชำระหนี้จนหมด ยิ่งเป็นการกู้ธนาคารซื้อที่ดินด้วยแล้วนั้นยิ่งมีการตรวจสอบมากกว่าการกู้ซื้อบ้านหรือกู้เพื่อใช้จ่ายทั่วไป เพราะอย่างน้อย ๆ แล้วที่ดินที่คุณต้องการซื้อจะต้องเป็นที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายและหากเป็นการกู้เงินซื้อที่ดินเปล่าด้วยแล้วนั้นจะค่อนข้างกู้ยากกว่าที่ดินที่มีการปลูกสร้างหรือมีการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ แล้ว เพราะที่ดินเหล่านั้นยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดว่าจะซื้อไปทำไม? ด้วยเหตุนี้การวางแผนขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าและจัดทำแผนงานเพื่อเสนอแก่สถาบันการเงินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ก็เผื่อใจไว้บ้างว่าถ้าหากคุณต้องการซื้อที่ดินเปล่าผ่อนธนาคารจริง ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเหมือนที่คิดอย่างแน่นอน

ก่อนกู้เงินซื้อที่ดิน 2023 ต้องรู้อะไรบ้าง? 

อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นแล้วว่าการกู้เงินซื้อที่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนัก โดยเฉพาะการกู้เงินซื้อที่ดินเปล่าที่ขึ้นชื่อว่าผ่านยากที่สุด ดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนขอสินเชื่อจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบว่าก่อนที่จะดำเนินการกู้ธนาคารซื้อที่ดินจะต้องรู้อะไรบ้าง? ในเบื้องต้นเราได้สรุปมาให้แล้ว ดังนี้ 

  • คุณจะต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดินในครั้งนั้นเพื่ออะไร? และจะต้องนำเสนอให้ธนาคารเห็นภาพมากที่สุดถึงประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินนั้น
  • ต้องมีหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันในการยื่นเรื่องเพื่อขอกู้เงินซื้อที่ดินด้วย ซึ่งจะต้องมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน
  • ถึงจะเป็นที่ดินแบ่งขายผ่อนได้ 2566 แต่การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นเดียวกับที่ดินประเภทอื่นเช่นกัน 

การกู้เงินซื้อที่ดินเปรียบได้กับการนำเงินจำนวนมากไปลงทุนซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ฉะนั้นแล้วการเตรียมการล่วงหน้าและเข้าใจถึงรายละเอียดการขอสินเชื่อจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากคุณไม่ต้องการที่จะแบกรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น