รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน
ขอรีไฟแนนซ์บ้านออมสินพร้อมแนะนำขั้นตอนรีไฟแนนซ์

อายุผู้สมัคร - อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เงินเดือนผู้สมัคร - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละต่อปี - ไม่เกิน 6.245% ต่อปี

เปิดจุดเด่นที่ต้องสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน และดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ออมสินแบบพิเศษ

เปิดคุณสมบัติการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน ล่าสุดของปี 2567 ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อบ้านในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อให้ได้สามารถจะมีเงินก้อน หรือเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการผ่อนชำระให้เบาลง ซึ่งแน่นอนหากเป็นของธนาคารออมสินก็จะต้องได้รับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ออมสินที่ถูกกว่าธนาคารอื่น

จุดเด่นและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน 2024

การรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน มีจุดเด่นอะไรบ้างที่น่าสนใจ

  • จะได้ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ออมสิน 0% นานถึง 9 เดือน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน
  • จะได้ระยะเวลานานถึง 9 เดือนที่จะปลอดการชำระเงินต้น
  • สำหรับในเดือนที่ 10-12 จะให้มียอดผ่อนชำระขั้นต่ำที่ 2,000 บาทและให้มีดอกเบี้ยเพียง 1.80% ต่อปี
  • การรีไฟแนนซ์บ้านออมสินสำหรับในปีที่ 2-3 จะให้คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52% ต่อปี
  • สำหรับปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 4.99% ต่อปี
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสิน

สิทธิพิเศษสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

จะเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ต้องการวงเงินเพิ่มจากการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน 2567 สำหรับการนำไปใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ เช่นเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การนำไปใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในการหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านออมสินจะให้วงเงินโดยรวมอยู่ที่ 5 ล้านบาทและจะเป็นสินเชื่อระยะยาวที่มีการปลอดดอกเบี้ยและเงินต้นนานถึง 6 เดือนแรกและจะมีดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ออมสิน แบบพิเศษที่ 3.90%ต่อปี

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ อุปสรรคต่าง ๆ จากการค้าขาย ทำให้กลุ่มที่กำลังผ่อนบ้านอาจจะมีความล่าช้า หรือเริ่มจะหนักเกินไปการมีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออมสินกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระได้ในช่วง 9 เดือนแรกหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ และดอกเบี้ยแบบพิเศษที่จะช่วยให้การผ่อนชำระต่อไปได้แบบสบาย ๆ 

อาจจะมีน้อยมากที่จะมีโครงการพิเศษต่าง ๆ สำหรับในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งก็ยังมีธนาคารออมสิน ที่จะมีทั้งสินเชื่อฉุกเฉินต่าง ๆ และรวมไปถึงสินเชื่อการรีไฟแนนซ์บ้านออมสินซึ่งจะมีทั้งอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ได้รับการอนุมัติซึ่งเงื่อนไขการสมัครก็จะต้องมีเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านออมสินต่าง ๆ และเอกสารสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อจากธนาคารเดิม และเอกสารแสดงรายได้และอาชีพการทำงานเป็นต้น