กู้เงินประกันสังคม
กู้เงินประกันสังคมมีจริงไหม ข่าวหลอกลวงป่าว

อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

เงินเดือนผู้สมัคร - ไม่กำหนดเงินเดือน

ร้อยละต่อปี - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

รู้ไหม? กู้เงินประกันสังคมได้แล้ววันนี้ – เช็คได้ที่นี่เงินกู้นี้เหมาะกับใคร? 

เหล่ามนุษย์เงินเดือนหรือผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในระบบการจ้างงานคงรู้จักกันดีว่าสำนักงานประกันสังคมคืออีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาล, เงินชดเชยการจ้างงานหรือกรณีต่าง ๆ รวมถึงเงินช่วยเหลือตามความจำเป็นอันเนื่องมาจากวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอีกด้วย แต่ความพิเศษในปี 2567 นอกเหนือจากเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือที่จะได้รับแล้ว ยังสามารถกู้ประกันสังคมได้อีกด้วย แต่สินเชื่อที่สามารถขอกู้เงินประกันสังคมได้นั้นจะเป็นในลักษณะของเงินกู้สำหรับนายจ้างนำไปเป็นเงินทุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการจ้างงานให้แก่ลูกจ้างต่อไปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้ ซึ่งจำนวนเงินกู้ประกันสังคมที่ได้รับจะคิดจากฐานจำนวนของลูกจ้างที่มีอยู่ในองค์กรนั้น ๆ

นายจ้างต้องการกู้เงิน – รู้ได้อย่างไรว่ากู้เงินประกันสังคมได้ที่ไหน? 

แม้จะสามารถยืมเงินประกันสังคม 2567 ได้ แต่แท้จริงแล้วหากนายจ้างหรือผู้ประกอบการสนใจในวงเงินสินเชื่อดังกล่าวจะต้องตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนบริษัทและรายละเอียดต่าง ๆ จากประกันสังคมก่อนว่าอยู่ในเกณฑ์หรือผ่านการพิจารณาในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่? หากผ่านขั้นตอนนี้แล้วคุณไม่สามารถที่จะกู้เงินประกันสังคมได้โดยตรง แต่จะต้องยื่นเรื่องผ่านธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบปล่อยเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย 5 แห่งที่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อประกันสังคมได้ ดังนี้

  • Exim bank – ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • Bankong bank – ธ.กรุงเทพ
  • UOB
  • KT bank – ธ.กรุงไทย
  • Kbank – ธ.กสิกรไทย

ซึ่งขั้นตอนในการกู้เงินหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ จำนวนเงินและการพิจารณาตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการอนุมัติให้กับนายจ้างหรือองค์กรที่ต้องการกู้เงินประกันสังคมจะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของสินเชื่อนั้น ๆ ได้ระบุไว้

กู้เงินประกันสังคม บริษัทได้เงินเท่าไหร่? และเงื่อนไขการชำระเงินเป็นแบบใด?

ด้วยเพราะความต้องการทางการเงินในระดับ องค์กร บริษัทจะมีจำนวนเงินที่มากกว่าในระดับบุคคล ดังนั้นวงเงินสินเชื่อประกันสังคมที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้างในองค์กรเป็นสำคัญดังนั้นแล้วในการกำหนดว่าหน่วยงานใดจะได้รับเงินที่ได้จากการกู้เงินประกันสังคมจะมีอยู่ 2 เงื่อนไข คือ

  • จำนวนลูกจ้างสูงสุดที่มีการจ้างงานในขณะนั้นไม่เกิน 200 คน สามารถกู้ประกันสังคมได้ในจำนวนมากสุด 15,000,000 บาท
  • องค์กร บริษัทหรือหน่วยงานใด มีลูกจ้างตั้งแต่ 201 คน จะขอเงินกู้ประกันสังคมได้ในจำนวนมากสุด 30,000,000 บาท

ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่มีก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอกู้เงินประกันสังคมนี้ได้ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของดอกเบี้ยที่หากมีหลักประกันตามที่กำหนด จะถูกคิดในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี แต่ถ้าไม่มีหลักประกันจะถูกคิดในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี ก่อนที่จะยื่นเรื่องเพื่อขอกู้เงินประกันสังคมในโครงการนี้ได้นั้นจะต้องมีหนังสือรับรองที่ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องแนบไปด้วย โดยขอเอกสารดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ที่รับผิดชอบงานประกันสังคมในส่วนนี้ได้

ในส่วนของประกันสังคมปล่อยสินเชื่อผู้ประกันตนที่มีหลายคนเฝ้ารออยู่นั้นจะยังคงไม่ปล่อยในปี 2024 นี้อย่างแน่นอน ด้วยเพราะมีความช่วยเหลือในโครงการอื่นที่ครอบคลุมความจำเป็นทางการเงินรวมถึงยังมีแหล่งเงินกู้อื่นที่ให้บริการสำหรับสินเชื่อบุคคลไม่เพียงแต่กู้เงินประกันสังคมเท่านั้น