บัตรเครดิตนักศึกษา
ลงทะเบียนบัตรเครดิตนักศึกษาที่สามารถใช้ผ่อนของได้

อายุผู้สมัคร - อายุ 20-25 ปี

เงินเดือนผู้สมัคร - มีเงินฝากประจำขั้นต่ำ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 39,999 บาท

ร้อยละต่อปี - ไม่เกิน 16% ต่อปี

รู้ยัง!! บัตรเครดิตนักศึกษา 2567 สมัครได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินเดือน

ถามว่าเงินที่ผู้ปกครองให้ไว้สำหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่เพียงพอหรือไม่? อย่างไร? จึงทำให้นักศึกษาหลาย ๆ คนจึงสนใจและอยากที่จะทำบัตรเครดิตติดตัวไว้ ซึ่งโดยมากแล้วต้องเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนนั้นไม่คงที่เหมือนเมื่อก่อน บางคนผู้ปกครองให้จ่ายเป็นรายเดือนด้วยเงินก้อนเดียวและเมื่อมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นมาจึงไม่อยากที่จะรบกวนขออีก ดังนั้นแล้วบัตรเครดิตนักศึกษาจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นไปโดยปริยาย 

การสมัครบัตรเครดิตโดยทั่วไปจะดูจากฐานเงินเดือนเป็นหลักว่าเป็นไปตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้หรือไม่? แต่ด้วยเพราะกลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เข้าสู่วัยทำงาน ทำให้ไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นการที่จะสามารถทำบัตรเครดิตนักศึกษาได้จึงต้องพิจารณาจากตัวเลขเงินในบัญชีเป็นหลัก ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 10000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ข้อกำหนดข้องธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตนั้น ๆ ด้วย 

แนะนำบัตรเครดิตนักศึกษา 2024 ที่น่าสนใจ มีไว้สักใบคุ้มกว่าแน่นอน

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเรียนแต่หากมีรายได้เป็นไปตามที่กำหนดก็สามารถที่จะทำบัตรเครดิตอนุมัติง่ายใบอื่น ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเจาะจงว่าต้องเป็นบัตรของนักศึกษาเท่านั้น แต่หากยังหาเงินได้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็เลือกทำบัตรที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งเราขอแนะนำใน 2 ประเภทบัตร ดังนี้

  • บัตรเครดิตนักศึกษากรุงศรี – นอกจากสมัครได้โดยที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้แล้ว ในส่วนของการใช้ง่ายยังมีความคุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยสามารถผ่อนสินค้าได้ 0% เป็นเวลานานถึง 10 เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครครั้งแรกและเมื่อพ้นสถานะการเป็นนักศึกษาแล้วก็ยังคงใช้บัตรได้ต่อไปภายใต้วงเงินและเงื่อนไขใหม่
  • บัตรเครดิตนักศึกษากสิกร – ถึงแม้ไม่มีบัตรเครดิตที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อรองรับการใช้งานเฉพาะเหมือนกับบัตรกรุงศรี แต่รูปแบบการสมัครก็คล้าย ๆ กันโดยในบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในธนาคารเป็นหลักประกันแทน ซึ่งกำหนดที่จำนวน 15000 บาท / เดือน และทั้งนี้เมื่อใช้จ่ายครบตามยอดยังจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการถือครองบัตรเครดิตสำหรับนักศึกษาที่มีอยู่ด้วย

บัตรเครดิตนักศึกษาอนุมัติง่ายไหม? กี่วันจึงจะทราบผล?

ด้วยเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ฐานเงินเดือนหรือรายได้ในการยื่นสมัครบัตรเครดิตนักศึกษาทำให้หลาย ๆ คนมองว่าบัตรเครดิตประเภทดังกล่าวเป็นบัตรเครดิตอนุมัติง่าย ซึ่งนั่นก็ไม่ถูกทั้งหมดเสียทีเดียว เพราะถึงแม้จะไม่มีการตรวจเช็คประวัติทางการเงินแต่ธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากหรือทรัพย์สินอื่นร่วมด้วยเพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติและกำหนดวงเงินสินเชื่อของบัตรเครดิตสำหรับนักศึกษา ซึ่งนั่นอาจทำให้การอนุมัติบัตรเครดิตนักศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปตาม คุณสมบัติ ข้อกำหนด เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร ซึ่งอย่างน้อย ๆ แล้วประมาณ 10-15 วันจึงจะทราบผลอนุมัติดังกล่าวได้

ถึงแม้บัตรเครดิตนักศึกษาจะประโยชน์มากสักเพียงใดแต่ก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานรวมถึงความพร้อมและความสามารถในการจัดการหนี้สินที่เกิดขึ้น เพราะหากคุณไม่มีความรับผิดชอบที่มากพอและไม่สามารถจัดการกับหนี้สินที่เกิดจากการใช้งานบัตรเครดิตได้ก็อาจนำมาซึ่งภาระหนี้สินอันไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้