รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต
สมัครรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตพร้อมเช็คข้อมูลรีไฟแนนซ์ธนชาต

อายุผู้สมัคร - อายุ 20-65 ปี

เงินเดือนผู้สมัคร - 9,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี - ไม่เกิน 20.03% ต่อปี

จุดเด่นต่าง ๆ ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต และผ่อนรถ 1 ปีรีไฟแนนซ์ได้ไหมธนชาต 2023

รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต หรือการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดธนชาติ ก็จะเป็นอีกแหล่งที่จะช่วยให้การผ่อนค่างวดรถจากที่อาจจะเริ่มตึงเครียดให้ได้เบาบางลง อีกทั้งหากการขอรีไฟแนนซ์รถธนชาตคุณสมบัติของทั้งผู้สมัคร และตัวรถยนต์เองตรงตามเงื่อนไขของธนาคารธนชาต ก็ยังจะได้วงเงินสินเชื่อ หรือจะได้เงินก้อนที่เหลือจากการนำไปปิดสินเชื่อเช่าซื้อจากธนาคารเดิม

รีวิว การรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต กับเงื่อนไขต่าง ๆ 2023

รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต กับการผ่อนรถ 1 ปีรีไฟแนนซ์ได้ไหมธนชาต

สำหรับการผ่อนรถ 1 ปีรีไฟแนนซ์ได้ไหมธนชาต จะมีโอกาสได้รับการอนุมัติได้หรือไม่นั้น ก็จะขึ้นอยู่กับการวางเงินดาวน์ในครั้งแรกที่ทำเรื่องขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยหากวางเงินดาวน์เยอะและทำให้ระยะเวลาการผ่อนชำระที่สั้นลงก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติการรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต ในทางกลับกันหากมีการวางเงินดาวน์น้อยและมีระยะเวลาการผ่อนชำระนาน แบบนี้ก็จะเสี่ยงมากที่จะเสียเวลาเพราะการประเมินวงเงินรีไฟแนนซ์จะต้องให้มีวงเงินสูงกว่ายอดปิดสินเชื่อเช่าซื้อเดิม

เงื่อนไขง่าย ๆ ของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต

สำหรับการทำเรื่องรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดธนชาติจะต้องมีสำเนาทะเบียนรถยนต์ และยังจะต้องมีรูปถ่ายรอบคัน และควรจะมีข้อมูลรถยนต์ ยี่ห้อ เครื่องยนต์ รวมไปถึงว่าเป็นรถยนต์ของปีไหน เพื่อประโยชน์ในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต อีกทั้งประวัติการทำงานของลูกค้า รวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ หรือประวัติเครดิตบูโร หรืออาจจะเคยมีการจ่ายล่าช้าแต่ก็มีการเคลียร์ยอดนั้นแล้ว 

รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต จะใช้เวลาในกี่วันอนุมัติ

โดยทั่วไปแล้วหากเป็นการรีไฟแนนซ์รถยนต์จากธนาคารทั่วไปก็จะใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน 7 วันทำการก็รู้ผล ซึ่งก็จะต้องประกอบไปด้วยเอกสารอย่างครบถ้วน และตัวรถก็จะต้องนำมาให้ทำการประเมินราคา ในส่วนของรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ หรืออย่างเร็วที่สุดก็แค่ 1 วันเท่านั้นเอง โดยก็จะต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ครบถ้วนด้วยเช่นกัน

สรุปว่าการรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต จะมีข้อดีคือหากผ่อนรถยนต์ไป 1 ปีแล้วจะสามารถขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดธนชาติได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารซึ่งการประเมินวงเงินจะต้องให้ได้สูงกว่ายอดการปิดบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารเดิม ซึ่งสำหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินก็สามารถจะสมัครรีไฟแนนซ์รถธนชาตหากมีเงื่อนไขเบื้องต้นคือการผ่อนชำระไปแล้ว 50%